ΤΗΛ.: 7000 99 30
ακολουθήστε μας στο:
Search Button
 
Όλα τα νέα

Subject:3ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων

3ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων
SkillsCyprus 2014


Το Κέντρο Παραγωγικότητας προκηρύσσει τον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων. O Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαρτίου 2014 στους χώρους του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου (ΑΞΙΚ) στη Λευκωσία για τις ειδικότητες Μάγειρας και Τραπεζοκόμος και στις 12 Απριλίου 2014 στις εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας στην Λεμεσό για τις ειδικότητες Εγκαταστάτης ξηρής δόμησης/ Σοβατζής, Συγκολλητής, Υδραυλικός/ Κεντρικές Θερμάνσεις, Ηλεκτρολόγος, Τεχνικός Ψύξης και Μηχανικός αυτοκινήτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν νέοι που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1990 μέχρι και τις 31/12/1997, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, με πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στη διεύθυνση
www.kepa.gov.cy/skillscyprus, το αργότερο μέχρι τις 4 Μαρτίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Παραγωγικότητας τηλ. 22806000.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Εθνικό Διαγωνισμού

Αίτηση Συμμετοχής στον Εθνικό Διαγωνισμό

 
(c) Copyright 2016, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών Designed and Developed by eBOS Technologies